header line

Spracovanie účtovníctva

Poskytujeme komplexné spracovanie účtovníctva podľa platnej legislatívy v nasledovnom rozsahu:

  • spracovanie sústavy podvojného účtovníctva pre právnické osoby vrátanie spracovania DPH
  • spracovanie sústavy jednoduchého účtovníctvo pre fyzické osoby vrátanie spracovania DPH
  • účtovníctvo pre neziskové organizácie, občianske združenia, športové kluby, bytové spoločenstvá