header line

Ostatné služby

 • účtovné poradenstvo
 • ekonomické poradenstvo
 • outsorcing
 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní živností a s.r.o
 • vypracovanie finančnej analýzy a cash flow
 • príprava podkladov k žiadosti o bankový úver
 • príprava podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy
 • vypracovanie štatistických prehľadov
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 • spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc
 • zabezpečenie a vykonávanie administratívnych prác