header line

Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie miezd

Personálny servis:

  • v rámci platnej legislatívy vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • prihlásenie do poisťovní, resp. pri ukončení pracovného pomeru odhlásenie z poisťovní, vyhotovenie výstupných dokladov
  • plnohodnotné zastupovanie klienta na orgánoch štátnej správy a inštitúciách na základe plnomocenstva podľa platných predpisov o zastupovaní